Privacyverklaring

Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van 22 mei 2018.

M&M Draagtassen-DraagtasDirect(verder genoemd MM) , gevestigd aan Eerste Zeine 19, 5144AJ Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eerste Zeine 19

5144AJ Waalwijk
+31(0) 6 214 28 119
info@draagtasdirect.nl
www.draagtasdirect.nl

Inleiding
Uw privacy is belangrijk voor MM, uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Daarom is deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Er zijn diverse situaties te bedenken waarin u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door geeft. Zo kunt u ons uw NAW-gegevens verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt of als u zich inschrijft voor een service. Als u solliciteert op een vacature bij MM, dan geeft u ons wellicht uw cv met gegevens. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens ten alle tijden respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht/aanhef
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Doel en grondslag
MM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

MM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MM bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt. Wij zullen de gegevens bewaren zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Delen van persoonsgegevens met derden
MM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor dezelfde goede bescherming van uw persoonsgegevens als bij ons. FGB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MM maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist, daarom dient u uw keuze aan te geven in onze cookie banner.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Let wel op dat als u geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Raadpleeg uw browser hoe u cookies kunt blokkeren.

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker. Bijvoorbeeld: we slaan uw inloggegevens op of wat u in uw winkelmandje hebt gestopt.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: door deze cookies weten we of iemand de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data worden verzameld: het aantal unieke bezoekers, hoe vaak de site wordt bezocht, welke pagina’s worden bekeken, hoelang gebruikers een pagina bekijken, bij welke pagina de bezoekers de site verlaten.
 • Analytische cookies: deze zijn hetzelfde als de geanonimiseerde analytische cookies, alleen zijn deze cookies echt op jouw bezoek gericht.
 • Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikelen en pagina’s u deelt via hun sociale media sharing buttons (icoontje op onze website). Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die uw surfgedrag op het web volgen.
 • Site verbetering cookies/optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.
 • Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze websites ook op andere websites uit ons netwerk bent geweest.
 • Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt op internet om uw persoonlijke profiel op te kunnen bouwen.

 

Voor de eigen tracking cookies en tracking cookies van anderen geldt:

Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zoveel mogelijk relevant voor jou zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

Advertenties op internet
MM plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacy beleid van andere websites en netwerkadverteerders, zo komt u te weten welke gegevens zij wellicht verzamelen over uw internetgebruik.

We hebben een andere partij ingeschakeld om het adverteren op andere sites voor ons te beheren. Deze andere partijen kunnen cookies en web beacons gebruiken voor het verzamelen van informatie over uw activiteiten op de websites van MM en anderen. Op deze manier zult u, op basis van uw interesses, gerichte advertenties van MM aangeboden krijgen.

Mocht u niet willen dat deze informatie wordt gebruikt voor het afbeelden van specifiek op u gerichte advertenties, dan kunt u zich via Google Adwords afmelden.

Houd er wel rekening mee dat u zich daarmee niet afmeldt van de weergave van niet-gerichte advertenties. U blijft algemene niet-gerichte advertenties ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het een en ander betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere partij te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@draagtasdirect.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto en andere vertrouwelijke nummers onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@draagtasdirect.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiligen
MM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@draagtasdirect.nl

Klachten
MM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.